Fylkesvaraordfører Toril Runden har store forhåpninger til regjeringens krisepakke som offentliggjøres 26. januar. -I fra Vest-Agder fylkeskommune har en sendt inn en tiltaksplan på flere hundre millioner kroner, sier hun i et intervju i det svenske tidsskriftet Gränsbrytning. Det er et tidskrift som har fokus på den regionale utviklingen i Sverige og de øvrige nordiske landene. Hun uttaler i intervjuet at den internasjonale finanskrisen er tydelig merkbar i Vest-Agder og viser spesielt til landsdelens store eksportrettede næringsliv.

Runden uttaler at hun regner med at Vest-Agder får sin andel fra krisepakken. -De midlene vi søker om samsvarer med prosjekter som kan settes i gang umiddelbart. De planlagte prosjektene finnes hovedsakelig på offentlig område, sier hun og viser til at krisen har medført en betydelig nedgang i byggevirksomheten. -Våre prosjekter har vi derfor konsentrert om byggevirksomhet hvor vi har store behov, fremfor alt på vei – og jernbaneområdet, understreker hun.

Runden sier for øvrig at hun er overbevist om at situasjonen er tilsvarende i de øvrige fylkene i Norge.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. januar 2009 | Skriv ut siden