På et fellesmøte mellom fylkesutvalget og Kristiansand formannskap i forrige uke ble det presentert informasjon om Gateakademiet i Kristiansand. Gateakademiet driver opplæring for ungdom mellom 16 og 25 år, som står uten tilbud om arbeid eller utdannelse. Deltakerne kan velge mellom fire ulike verksteder med praktisk estetisk innhold: Lydteknikk, Media, Søm/Design og Kunst/Silketrykk. Verkstedene følger sine fagplaner, med ulike moduler hver enkelt kan utvikle seg innenfor. Etter presentasjonen tok fylkesordfører Thore Westermoen til orde for at det kan være aktuelt at Gateakademiet kan inngå i en avtale mellom kommunen og fylkeskommunen. Administrasjonen vi se nærmere på dette.

I tillegg til det faglige, har Gateakademiet fokus på deltakerens sosiale utvikling og handlingskompetanse. Det serveres også felles frokost og lunch, som naturlige samlingspunkter mellom deltakere og ansatte.

Livet består av valg, og Gateakademiet er heller ikke noe unntak. Å være deltaker hos Gateakademiet er også et valg for den som er i målgruppen, og som ønsker å benytte seg av tilbudet. Gateakademiet arbeider med å ta ungdom på alvor, ved å gi den enkelte ansvar for sine valg og handlinger, og videre fokusere på at det er en logisk sammenheng mellom handling og de konsekvenser handlingen medfører.

Noen har behov for en fallskjerm, mens andre behøver et springbrett videre i livet. Derfor tilpasses opplæringen etter den enkeltes behov og nivå, og det utarbeides månedlige individuelle opplæringsplaner ut fra verkstedets fagplan, og et felles mål om utvikling av sosial handlingskompetanse. Dette er naturligvis også fordi det gir deltakeren selv mulighet til å følge med og evaluere sin faglige og sosiale utvikling.

Gateakademiet ble høsten 2000 startet som et prosjekt, som administrativt ble lagt under Fritidsetaten i Kristiansand kommune. Ved årsskiftet 03/04 ble Gateakademiet videreført av kommunen som et permanent tilbud.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. januar 2009 | Skriv ut siden