Ranjith Molegoda fra Lillesand kom gjennom det trange nåløyet og figurerer på Leadership Foundations Top 10 - listen over toppledere med innvandrerbakgrunn i 2008.Han kommer fra Sri Lanka, er utdannet sivilingeniør og arbeider som prosjektleder for Aker Solutions i Kristiansand hvor han har ansvaret for prosjekter i milliardklassen. Som aktiv kommunepolitiker har Ranjith skaffet seg et bredt nettverk både lokalt og nasjonalt. Han sitter nå i Arbeiderpartiets internasjonale utvalg, og er ble nominert som partiets tredjekandidat ved høstens stortingsvalg.

Ranjith Molegoda var en av 36 deltakere fra 21 land på Global Future i Agder som ble avsluttet i desember 2008. Målet er å synliggjøre innvandrere med høy utdanning og kompetanse, og bidra til at IA avtalens intensjon om integrering oppfylles. Global Future deltakerne er rollemodeller i Agder, og skal bidra til langsiktig vekst og utvikling i landsdelen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. januar 2009 | Skriv ut siden