Etter anbudene for utbygging av Skråveien i Farsund er gjennomgått er det klart at veianlegget kan bygges innenfor Listerpakkens totalramme på 140 millioner kroner for prosjektet. Skråveien er en del av Listerpakken og skal finansieres i et spleiselag med 50 prosent bompenger, 20 prosent fra Farsund kommune og 30 prosent fra Vest- Agder fylkeskommune. Veien vil være en fylkesvei når den står ferdig. Fylkestinget ga i desember fylkesutvalget fullmakt til å igangsette anlegget forutsatt at rammen holdt. Ettersom det er tifelle gis det nå grønt lys fra fylkesutvalget.

Skråveien er en viktig del av Listerpakken. Som prosjekt har den stadig hatt en vekst i kostnader som har gjort det vanskelig å håndtere saken innenfor Listerpakkens rammer. Kostnadsoverslaget ved ferdig detaljplanlegging var oppe i vel 162 millioner kroner. Forholdene har imidlertid endret seg i anleggsbransjen og gjennom anbud har en nå fått en kontrakt på anlegget innenfor prosjektets ramme.

Anlegget vil starte nå og ferdigstilles sommeren 2010.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. januar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer