Forsker og seniorrådgiver Helge Røed ved Agderforskning uttaler til Nationen at han anser sammenslåingstanken i Agder som mer moden nå enn tidligere. -I nyere tid er deler av Aust-Agder blitt veldig sterkt integrert i arbeidsmarkedet rundt Kristiansand. Dagens fylkesgrense skjærer gjennom en bo- og arbeidsregion. Det skaper en del problemer og er med på å presse frem en diskusjon. Neste år kommer ny motorveg mellom Kristiansand og Grimstad, og forestillingen om avstander reduseres. Hele strekningen mellom Kristiansand og Arendal integreres i det som kalles Agderbyen, sier han.

Røed uttrykker overfor Nationen at det er ikke økonomiske rasjonaliseringsgevinster som er det viktigste målet med en sammenslåing, selv om noen synergigevinster kan tas ut. -Et hinder for sammenslåing kan den historiske rivaliseringen mellom Arendal og Kristiansand være. Den er en del av folks forestillingsverden og det kan være sterkt nok til å velte slik planer. I Vest-Agder er det stort sett enighet om at en sammenslåing vil bli bra, men i Aust-Agder blir det nok intense diskusjoner, mener Røed.

av admin, publisert 8. januar 2009 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)