I år er kulturminneåret - et år for engasjement og oppmerksomhet rundt mangfoldet i kulturarven. De kjente, monumentale kulturminnene skal vike for dagliglivets kulturminner. Gjennom hundrevis av arrangement skal alle få mulighet til å møte kulturminnene og til å oppdage nye kulturminner i sine nære omgivelser. Kunnskap og informasjon skal bidra til å gjøre dem synlige. Kulturminneåret er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet med de frivillige organisasjonene som en viktig motor i arbeidet.

-Sammen vil vi legge til rette for gode, kortreiste opplevelser slik at alle skal få anledning til å se dagliglivet i et kulturminneperspektiv, sier ministrene Erik Solheim og Trond Giske. -Vi skal vise frem hele spekteret i kulturarven – både den materielle og den immaterielle. Den materielle kulturarven vår er viktig – den er som en fysisk historiebok, men den må fylles med fortellinger og kunnskap, slik at historien blir levende, sier de to.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. januar 2009 | Skriv ut siden