I går ble det klart at Vest-og Aust-Agder fylkeskommuner skal samarbeide om å være partner i en prosjektsøknad under Interreg IVC om utviklingen av et konsept for høyhastighetstog. Fylkesutvalget i Aust-Agder sa ja til dette i går, mens fylkesutvalget i Vest-Agder samtykket 21. januar. De to fylkeskommunene er blitt enige om å gjøre prosjektet til et Agder-prosjekt, der Vest- Agder er den formelle partner, mens Aust- Agder deler kostnadene 50/50 og deltar på arrangement på Vest-Agder fylkeskommunes kvote. Prosjektet inngår som en del av fylkeskommunenes samarbeid i Jernbaneforum Sør.

Det overordnede målet med prosjektet er å fremme bærekraftig transport gjennom å utveksle erfaring, dele og overføre god praksis på utviklingen av høyhastighetsnettverk og knutepunkter. Prosjektet tar videre sikte på å demonstrere høyhastighetstogets potensiael når det gjelder å redusere klimautslipp og trafikkulykker, samt for å utvide bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Prosjektet vil løpe i tre år fra 2009 til 2012. Det har partnere fra Storbritannia, Nederland, Sverige, Spania og Helles, foruten Norge. Rogaland fylkeskommune vil være prosjektleder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2009 | Skriv ut siden