Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet møtte tidligere in denne uken kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (bildet) for å presentere et felles initiativ til et nasjonalt system for undervisningsevaluering i videregående opplæring. -Dette skal bli et verktøy til bruk i klasserommet der elever gjennom en undersøkelse skal være med å evaluere læringsarbeidet. Vi mener forslaget vårt vil gi grunnlag for en god dialog mellom elever og faglærere i den enkelte klasse, mener Håvard Vederhus, leder i Elevorganisasjonen og nestleder i Utdanningsforbundet Per Aahlin. Solhjell var positiv til initiativet fra organisasjonene.

- Jeg er positiv til dette verktøyet som elevenes og lærernes organisasjon har kommet frem til i fellesskap. Departementet vil vurdere å bruke evalueringsopplegget i forsøk på utvalgte skoler i første omgang, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i en pressemelding.

I forslaget til undervisningsevaluering skal det legges til grunn en undersøkelse gjennomført blant elevene. Spørsmålene i undersøkelsen må utvikles og kvalitetssikres av et fagmiljø. Undersøkelsen skal blant annet inneholde elevens vurdering av egen innsats i faget, av undervisningen, trivsel, læringsmiljø, faglig oppfølging og utbytte.
– Vi tror at elever og lærere må utvikle dette sammen. Derfor har vi tatt grep slik at vi kan lage et nasjonalt system som har legitimitet, sier Vederhus i Elevorganisasjonen, som mener at dette vil gi mer og bedre læring, samtidig som det bidrar til en reell medbestemmelse for elever.

av admin, publisert 23. januar 2009 | Skriv ut siden