- Det er et demokratisk problem dersom folk ikke har lik tilgang til offentlig informasjon. Som innbygger skal du kunne forvente lik behandling, uavhengig av hvilken programvare og programvareplattform du som bruker har valgt. Nettbrukerne skal ikke tvinges til å kjøpe programvare fra spesielle leverandører for å få tilgang til offentlig informasjon og tjenester. Derfor satser regjeringen på åpne standarder, sier Heidi Grande Røys.
Fra 1. januar i år må alle statlige virksomheter ta i bruk obligatoriske IT-standarder for publisering av dokument på offentlige nettsteder. Nå skal flere bruksområder bli dekket av standarder, blant annet lyd og video. I dag opplever mange Linux- og Mac-brukere problemer når de skal se video på offentlige nettsteder fordi disse bruker leverandøreide løsninger som bare fungerer på Windows. Standardiseringsrådet foreslår at all video- og lydmateriale på offentlige nettsteder skal benytte formatet OGG. Rådet foreslår også at offentlige virksomheter skal benytte standardene PDF eller ODF når de sender dokumenter til innbyggere og næringsliv per e-post.
-Jeg tror åpne standarder bidrar til nyskaping i IKT-sektoren. Vi ser blant annet at leverandøreide standarder hindrer utvikling og bruk av fri programvare, sier Grande Røys.
Fornyingsministeren vil sende forslaget på bred høring. Regjeringen vil deretter avgjøre hvilke standarder som skal tas i bruk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. januar 2009 | Skriv ut siden