- Regjeringens opplegg vil bidra til at kommunesektoren kan gi næringslivet mange oppdrag og kan sikre arbeidsplasser, sier KS-leder Halvdan Skard. Det er viktig å komme raskt i gang. Derfor er det riktig av regjeringen å legge opp til ubyråkratiske ordninger. Opplegget er slik sett en betydelig tillitserklæring til norske kommuner og fylkeskommuner. Selv om KS mener at svikt i skatteinntektene burde ha vært dekket slik at de som taper mest får størst kompensasjon, er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon likevel fornøyd med at den store vedlikeholdspakken fordeles etter innbyggertall.

I 2008 la KS lagt frem en undersøkelse som dokumenterer at vedlikeholdsbehovet er meget stort. En undersøkelse blant kommunene viser at det er mulig å iverksette prosjekter i nær fremtid som kunne gitt bygg- og anleggsfirma oppdrag på om lag 30 milliarder. Det er altså realistisk å regne med at regjeringens krisepakke vil gi rask effekt, skriver KS på sin nettside.

KS mener det er viktig at kommuner og fylkeskommuner kommer raskest mulig i gang med prosjektene, og har oppfordret medlemmene til å foreta de nødvendige budsjettavklaringene snarest mulig. KS-logo

KS vil arrangere en konferanse på Gardermoen allerede 12. februar hvor temaet er hvordan kommunesektoren kan bruke krisepakken mest mulig effektivt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden