Trygg Trafikk har gjennomført en undersøkelse som viser at ni av ti jenter sier nei til råkjøring, etter å ha vært med i Jentenes trafikkaksjon. I Vest-Agder er 339 jenter med i aksjonen som på landsplan har med mer enn 6300 jenter født i 1991 og 1992. Målet er å redusere antall skadde og drepte ungdommer i trafikken Trafikkulykker er en av de viktigste dødsårsakene blant gutter i aldersgruppen 15-24 år, og jenter i alderen 16-19 år er mest ulykkesutsatte som passasjerer.

av admin, publisert 28. januar 2009 | Skriv ut siden