I samarbeid med Kulturhistorisk museum i Oslo, har Vest-Agder fylkeskommune gitt ut en ny bok om jernvinna på Agder. Boken gir et kort omriss av jernvinna i Sør-Norge og om forskning på dette. I tillegg omhandler flere av bokens kapitler konkret funn og hva vi kan lære om dette. Boken gir en bred, faglig og samtidig tilgjengelig informasjon om et historisk felt som er lite kjent på Agder. Boken vil være av interesse for alle som vil lære mer om vår tidlige historie.

- Nyere funn av jernslagg og kullgroper antyder at Sirdal kanskje for mange hundre år siden var viktig i utvinning og foredling av myrmalm. Kanskje var jern fra Sirdal en merkevare som mange kjente til. Dette med bakgrunn i relativt store funn av utvinningssteder sett i forhold til befolkningsgrunnlaget og størrelsen på gårdene. Dette kom frem på seminaret som ble holdt på Tonstad oktober 2007, skriver ordfører Thor Jørgen Tjørhom i forordet i boken.

Boken er en samling artikler fra et populærarkeologisk seminar som ble holdt i Sir dal i 2007. Den er dedikert til Jan Henning Larsen og seminaret som tok opp tre av de ting han var mest opptatt av: jernvinning, Agder og populærvitenskapelig formidling.

Jan Henning Larsen arbeider ved Kulturhistorisk museum i Oslo og har i en årrekke spilt en sentral rolle som inspirator, foredragsholder og samarbeidspartner forteller Frans-Arne Stylegar, fylkeskonservator i Vest-Agder. Derfor er det hyggelig å kunne dedikere boken til Jan Henning, samtidig som vi gjør informasjonen som kom frem på seminaret videre kjent gjennom å gi ut boken.

Mange fine illustrasjoner i ny bok om jernvinna på Agder.
Mange fine illustrasjoner i ny bok om jernvinna på Agder.
Frans-Arne Stylegar, har sammen med Bernt Rundberget fra Kulturhistorisk museum ved UiO vært redaktør for boken. Andre bidragsytere er:
May-Liss Bøe Sollund, NIKU
Karl Kallhovd, Kulturhistorisk museum UiO
Ola Stemshaug, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU
Arne Espelund, Institutt for materialteknologi, NTNU
Tom Bloch-Nakkerud
Lars Erik Narmo, Lofotr vikingmuseum
Tom H. Borse Haraldsen, Mjøsmuseet AS
Birgitta Hulthén Keramiska forskningslaboratoriet, Lund universitet
Mari Arentz Østmo, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
Boken er den foreløpige siste i rapportserien utgitt av Vest-Agder fylkeskommune. Oversikt over rapportserien og alle publikasjoner utgitt av Vest-Agder fylkeskommune kan sees på www.vaf.no under aktuelt.

av Macdonald, Cheryl, publisert 28. januar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer