Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som nå er trådt i kraft, forbyr diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne. Loven skal gjelde på alle samfunnsområder som blant annet de fylkeskommunen har ansvar for. Det innføres et diskrimineringsvern knyttet til manglende tilgjengelighet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. januar 2009 | Skriv ut siden