Skjæringspunktet som er valgt i den nye loven medfører at tilbud og protokoller skal være offentlige før kontrakt signeres, med andre ord allerede i tidsrommet mellom valg av leverandør og signering av kontrakt. Dette innebærer at dokumentene skal være offentlige i den fristperioden som gjelder for de andre tilbyderne til å fremme klage eller komme med innvendinger vedrørende valget av leverandør. Regelen sikrer også at allmennheten, herunder politikere og presse, kan få mulighet til å kontrollere anskaffelsesprosessene.

For å verne om konkurransen vil det fortsatt være adgang til å unnta tilbud og protokoller fra innsyn frem til tidspunktet for valg av leverandør. Dette gjelder hele dokumentene.

Mer informasjon og veiledning om den nye offentlighetsloven finner du på Justisdepartementets hjemmesider

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. januar 2009 | Skriv ut siden