Sørlandsbadet i Lyngdal ser ut til å bli en suksess, ikke bare for Lyngdal, men for Listerregionen. På lederplass skriver avisen Agder i Flekkefjord at det er med stor glede en registrerer at Sørlandsbadet har stort besøk og går med overskudd. Første hele driftsår hadde badelandet i Lyngdal over 180.000 besøkende. Sørlandsbadet er et tilbud, ikke bare for Lyngdal, men for hele regionen, og med planlagte utvidelser kan anlegget bli ytterligere forbedret, skriver Agder.

-Da Sørlandsbadet ble planlagt var det mange skeptikere som mente at et stort badeanlegg i Lyngdal ikke var liv laga. De har tatt feil. Tvert imot viser tallene at folk fra hele regionen oppfatter Sørlandsbadet som sitt eget og dermed reiser til Lyngdal både en, to og tre ganger i løpet av året.Storbassenget i Sørlandsbadet Sett i et reiselivsperspektiv er ethvert tilbud i regionen viktig for å få turister til å bli en dag eller to ekstra. I likhet med golfbanen på Skaren i Kvinesdal, vannskianlegget på Egenes og etter hvert også Flekkefjordbanen er Sørlandsbadet blitt en turistmagnet. Det dreier seg til syvende og sist om det å skape opplevelse i hele regionen, fordi det gir avkastning for alle kommunene i Lister, konstaterer Agder på lederplass.
Avisen opplyser at badet, hvor fylkeskommunen er med som drivkraft, nå satser på en utvidelse av anlegget. -Utvidelsen betyr at Sørlandsbadet blir mer attraktivt, ikke minst for folk i Listerregionen. For uten at folk fra hele Lister bruker Sørlandsbadet, hadde det ikke gått rundt. Slik sett gleder vi oss over at folk fra både øst og vest i Lister er trofaste kunder i badeland i Lyngdal, skriver Agder i sin optimistiske og positive leder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. januar 2009 | Skriv ut siden