I Risør ser ordfører Knut Henning Thygesen (Rødt) ingen grunner til å slå sammen Aust- og Vest-Agder. Han mener, i følge Nationen, at næringslivet går godt selv med to separate Agder-fylker. Han uttaler seg samtidig uenig i fremgangsmåten som ligger bak den nye prosessen for å få til en eventuell sammenslåing til ett Agder. Prosessen har startet i kommuner som ligger i grenseområdene mellom de to fylkene, og at de legger premissene for 30 kommuner som ligger spredt og har ulike interesser, synes jeg ikke er riktig, sier Thygesen til avisen.

Risør-ordføreren sier også at en fylkessammenslåing vil forsterke utkantposisjonen kommunen hans allerede har. -Det vil bli en kjempeutfordring og vi er bekymret for den sentralisering en slik sammenslåing kan medføre. Sykehuset i Arendal kan bli ytterligere svekket og da blir det enda lenger til sykehustilbudet i Kristiansand. Vi er også urolige for hva som vil skje med vår videregående skole, sier Thygesen til Nationen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. januar 2009 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)
Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)