Sørlandet skal løftes opp fra bunnplasseringer på likestillingsstatistikker. Female Future Agder er et av flere tiltak for å snu den negative trenden. Det tredje Female Future-programmet i Agder starter opp til våren 2009 og 40 kvinner fra begge Agder-fylkene vil få tilbud om å delta på lederutviklingsprogrammet. Programmet varer ett år og det legges stor vekt på ledelse. Det planlegges ti samlinger av to dagers varighet og en studietur. For å delta må du være mellom 25 og 40 år. Søknadsfristen er 16. februar.

En evaluering viser at halvparten av tidligere deltakere har hatt progresjon i sin lederutvikling i form av høyere lederstillinger og lederoppgaver. Videre viser evalueringen at deltakerne mener nettverksbygging og synliggjøring er et av de viktigste resultatene av Female Future Agder så langt.

Det er et regionalt partnerskap som står bak Female Future; NHO (prosjektleder), Vest-Agder fylkeskommune, Aust Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge, Arendal kommune og Kristiansand kommune.

Her kan du lese mer om programmet. Du kan også kontakte prosjektleder Helen E. Stie, NHO Agder, telefon 975 09 291 for å få mer informasjon.

.

av admin, publisert 9. januar 2009 | Skriv ut siden