Mandals varaordfører Tore Askildsen foreslo å gå tilbake til to Taxusbusser igjen i Mandal, som en prøveordning, og drive kampanje for å få flere til å ta bussen. -Kommunen har ikke midler å bidra med, men vi kan delta i en PR-kampanje for å øke bruken av Taxus, sa Askildsen..

Varaordføreren tok til orde for at kommunen sammen med Agder Kollektivtrafikk jobber frem mot en prosjektstart 1. april, og har en forsøksperiode fram til 1. august. -Hvis det viser seg ikke å være økonomisk forsvarlig med et så stort tilbud kan vi kutte det ut, sa Askildsen.

Fylkesordfører Thore Westermoen opplyste at Agder kollektivtrafikk i dag eies av fylkeskommunen og Kristiansand kommune og at det er ønskelig at flere kommuner blir med. Han mente kommunene på den måten kan oppnå både å få ansvar og innflytelse på kollektivløsningene. Han inivitasjon til Mandal kommune om å bli med fikk imidlertid ikke tilslutning fra kommunens side.

-Vi er forundret over at så mange er positive til å øke prisene. Men vi har tilpasningsvilje, og skal ta med oss disse innspillene videre, sa Kåre Riseng fra Agder Kollektivtrafikk
Årsaken til kutt i busstilbudet er underdekning i årets budsjett på 30 millioner kroner. Etter kuttene på nyåret har de nå en underdekning på 6 millioner kroner.

av admin, publisert 29. januar 2009 | Skriv ut siden