250 jenter studerer teknologi i Grimstad. I 2008 startet 114 nye kvinnelige studenter på teknologistudier i Grimstad. Tilsvarende tall for 2004 var 45. Langvarig satsing på ”Jenter og teknologifag” gir resultater. "Jenter og teknologifag på Sørlandet" var et partnerskapsprosjekt mellom NHO, LO, Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner i perioden 2003 - 2008. Formålet var å bidra til økt interesse for teknologifag hos jenter, for å bedre tilgangen på kvalifisert arbeidskraft på lengre sikt.

-Dette er en drøm som har gått i oppfyllelse, sier kompetanserådgiver Fred Skagestad i NHO Agder. Han har siden 2003 vært medarrangør av det årlige arrangementet Jenter og teknologi ved fakultet for teknologi ved UiA Grimstad.

Kompetanserådgiver Fred Skagestad fra NHO
Kompetanserådgiver Fred Skagestad fra NHO

Gjennom partnerskapsprosjektet ble det årlig arrangert jentekonferanser med omvisning flere steder på Sørlandet med til sammen tusen deltakere. Det ble også gitt informasjon om valg og fremtidsmuligheter innenfor hele spekteret av teknologifagene. Jenter som har valgt teknologifag, ble profilert i media, på utdanningsmesser, skolebesøk og teknologidager for jenter.

-Jeg er overbevist om at slik langvarig satsing gir langsiktige resultater, sier Fred Skagestad

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden