I 2008 startet 114 nye kvinnelige studenter på teknologistudier i Grimstad. Tilsvarende tall for 2004 var 45. Langvarig satsing på Jenter og teknologifag, som Vest-Agder fylkeskommunen har vært med å drive, gir resultater. -Dette er en drøm som har gått i oppfyllelse, sier kompetanserådgiver Fred Skagestad i NHO Agder. Han har siden 2003 vært medarrangør av det årlige arrangementet Jenter og teknologi ved fakultet for teknologi ved UiA Grimstad.

Jenter og teknologifag
"Jenter og teknologifag på Sørlandet" var et partnerskapsprosjekt mellom NHO, LO, Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner i perioden 2003 - 2008. Formålet var å bidra til økt interesse for teknologifag hos jenter, for å bedre tilgangen på kvalifisert arbeidskraft på lengre sikt.

Langvarig satsing
Det ble årlig arrangert jentekonferanser med omvisning flere steder på Sørlandet med til sammenJenter og teknologifag tusen deltakere. Det ble gitt informasjon om valg og fremtidsmuligheter innenfor hele spekteret av teknologifagene. Jenter som har valgt teknologifag, ble profilert i media, på utdanningsmesser, skolebesøk og teknologidager for jenter.

-Jeg er overbevist om at slik langvarig satsing gir langsiktige resultater, sier Fred Skagestad.

Suksessen fortsetter
Arbeidet videreføres med UNG TEKNO ved UiA Grimstad 5. februar. Dette blir en opplevelsesdag for jenter og gutter i 10. klasse på Sørlandet. Elever, lærlinger og studenter vil fortelle om sine valg av teknologifag og det vil bli teknoshow og underholdning.

Jenter og teknologi arrangeres samme sted 19. mars. Målgruppen her er jenter i videregående opplæring. UiA og flere samarbeidspartnere fortsetter satsingen, nå også med jentemagnet.no og flere jenter som ambassadører for teknologistudiene i Grimstad.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden