Fersk statistikk fra Extractor som måler og analyserer trafikken på fylkeskommunens internett viser at det er svært stor interesse for nyhetsstoff og andre opplysninger om og fra Vest-Agder fylkeskommune. Ettersom målingene ikke har pågått hele året er det ikke mulig å gi et totalt bilde av trafikken på årsbasis. Det som imidlertid kan avleses er at stadig flere har fått øynene opp for at det er mye interessant å finne på fylkeskommunens internett. Det registreres også gjennom presseklipptjenester og nyhetsdatabaser at fylkeskommunens nyheter siteres og henvises til av andre medier.

av hoved.aspx?m=8&amid=36472, publisert 6. januar 2009 | Skriv ut siden