I regjeringens tiltakspakke ligger det inne 1,3 milliarder kroner til opprusting og utbygging av jernbanen. -Det er gledelig å registrere at flere av de prosjektene som er tilgodesett vil ha positiv betydning for forbindelsen fra Rogaland og Sørlandet til Oslo. Det er absolutt grunnlag for optimisme, sier leder av Jernbaneforum Sør Oddvar Skaiaa. Han er også leder av Agderrådet og fylkesvaraordfører i Aust-Agder. -Nå gjelder det å holde trykk på prosessen videre, sier han.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. januar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer