Det er vedtatt en ny lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Under et møte for sekretærene i de kommunale og fylkeskommunale rådene for funksjonshemmede i fjor ble det reist spørsmål om lovens tittel bør få som konsekvens at rådene bør skifte navn. Det ble tatt kontakt med Barne- og likestillingsdepartementet for å få en anbefaling. Det ville ikke departementet. I høst ble det igjen tatt initiativ til navnebytte. I Vest-Agder er det nå bestemt at rådet heretter skal hete: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. januar 2009 | Skriv ut siden