Wikstøl opplyser at offentlige virksomheter er lovpålagt å ha arkivplan for de enkelte driftsenhetene. Den nye planen omfatter innhold fra blant annet tidligere håndbøker og oversikter over blant annet bortsettingsarkiv og dagsarkiv. Planen er àjour per 31. desember 2008.

- Vi er nå midt oppe i prosessen med å gå over til fullelektronisk arkiv. Planen er å gå over til dette i løpet av våren, sannsynligvis fra 1. april. Målet er på sikt å avvikle papirarkiver på alle fagområder. Når det skjer er avhengig av de IKT-løsningene som etter hvert skiftes ut og tas i bruk i organisasjonen, sier Wikstøl. Hun fremhever at arbeidet med å utarbeide arkivplanen har krevd omfattende innsats fra arkivets ansatte. I en periode har det også vært engasjert ekstern bistand.
Du kan lese hele planen her:  http://vaf.arkivplan.no
  
ArkivansatteDe ansatte på sentralarkivet har utført et omfattende arbeid, Foran Sølvi T. Wikstøl og Unni Stoebner. Bak: Hilde Greig, Martin Bliksfjord, Anela Dukic og Anne Turid Konsmo.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. januar 2009 | Skriv ut siden