Fylkesutvalget gjorde det i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune er positiv til at det etableres en driftsorganisasjon i form av en treårig prosjektlederstilling for prosjektet ”Profilering av Sørlandet”. Fylkeskommunen bevilger 220 000 kroner til stillingen i 2009. Vest-Agder fylkeskommune kan også dersom det er formålstjenlig, være arbeidsgiver for prosjektlederen. Det er Agderrådet som har gått i spissen for å samle offentlige og private aktører på Sørlandet om et kommunikasjonsprosjekt for å styrke profileringen av landsdelen. Kommunikasjonen som utvikles skal ta utgangspunkt i det anbefalte kreative konseptet ”Sørlandet – der du får overskudd til å skape”.

Agderrådet har bedt fylkeskommunene ta ansvar for å etablere og finansiere en driftsorganisasjon i form av en treårig prosjektstilling som finansieres av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og Agderrådet.

Vest-Agder fylkeskommune støtter prosjektet med å ta sin andel av finansieringen som i helårssammenheng er 300 000 kroner.

Kommunikasjonsprosjektet har som ambisjon å samle offentlige og private aktører på Sørlandet for å styrke profileringen av landsdelen. Målet med prosjektet er å bidra til å styrke Sørlandets konkurransekraft i kampen om arbeidskraft og studenter. De organisasjonene som foreløpig har takket ja til å delta i prosjektet er i tillegg til Agderrådet: Sparebanken Sør, Universitetet i Agder, Dyreparken, Post- og teletilsynet, Kristiansand kommune, Arendal kommune (med forbehold om politisk vedtak), Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. Det er innledet en god dialog med næringslivet, blant annet NODE-nettverket.

Agderrådet har forpliktet seg til å bidra med 2,5 millioner kroner til prosjektet og sammen med Sparebanken Sør’s bidrag på 1,5 millioner kroner utgjør prosjektets totalbudsjett 4 millioner kroner i en treårsperiode.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden