Vest-Agder har flere kommuner der hytter er sentrale. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag orientert om hvordan utviklingen innenfor hyttemarkedet er. Statistikk fra Prognosesenteret viser at det ved inngangen til 2008 var totalt 411 000 fritidsbyggenheter i landet. Et snitt på 45 prosent av landets befolkning oppgir at de eier eller disponerer fritidsbolig. Antallet fritidsbygg i Vest-Agder var 18 870. Omsetningsstatistikken viste at for første halvår i 2007 var gjennomsnittlig pris for et fritidshus i Vest-Agder på 1.543.333 kroner. For de store hyttekommunene Sirdal og Åseral var gjennomsnittlig pris henholdsvis på 1.958.000 kroner og 1.005.000 kroner, mens for Hægebostad var gjennomsnittlig pris på 240.000 kroner.

Prognoser for nytt bruksareal for 2009 viser 39 000 kvadratmeter i Vest-Agder. Igangsettingstrenden for hele landet i 2009 er på 630000 kvadratmeter, det vi si ingen vekst fra 2008. Mens det i 2010 forventes en vekst på tre prosent med totalt 650000 kvadratmeter nytt fritidsbyggareal. Vekst i boligverdier stimulerer hyttemarkedet og motsatt.

Dagens NæringslivDagens Næringsliv skrev i en artikkel 3. januar at finanskrisen har skremt bort 30 prosent av hyttekjøperne i fjellheimen. En nylig gjennomført undersøkelse fra Prognosesenteret viser at nordmenn for alvor har fått kalde føtter i fjellheimen. Det siste halvåret har investeringslysten dabbet betraktelig av: Nærmere 27.000 nordmenn hadde konkret planer om å investere i fritidseiendom på fjellet i november. Til sammenligning hadde 37.000 nordmenn tilsvarende planer i mai. Dette er en nedgang på nærmere 30 prosent. Av artikkelen fremgår det at det er særlig den

av admin, publisert 4. februar 2009 | Skriv ut siden