Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil styrke egenkontrollen i kommuner og fylkeskommuner. I den forbindelse ble det i november 2008 nedsatt en arbeidsgruppe som innen utgangen av 2009 skal foreslå tiltak for å styrke kontrollutvalget, revisjonen og den administrative internkontrollen i kommuner og fylkeskommuner. Behovet for å styrke egenkontrollen er avdekket blant annet i departementets arbeid med etikk i kommunesektoren og i forbindelse med oppfølgingen av Terra-saken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. februar 2009 | Skriv ut siden