Fire stemte for å utrede en fylkessammenslåing videre, mens over 30 stemte imot, på Arendal Arbeiderpartis årsmøte onsdag. Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter som var møteleder foreslo å avvise videre utredning og fortsette med to fylker. -Vi må stoppe prosessen. Nok er nok. Å gjøre noe annet er formelt spillfekteri, sa de Ruiter, i følge Agderpostens nettavis. De to fylkestingene i Aust- og Vest-Agder har bedt alle politiske partier om råd hvorvidt de skal gå videre med sikte på forhandlinger om fylkessammenslåing. Aust-Agder Arbeiderparti får saken på kartet på sitt årsmøte 14. mars.

-Vi vil heller bedre samarbeidet med Vest-Agder. Vi ser at vi er mer tjent med et samarbeid med Vest-Agder enn en sammenslåing. Derfor ønsker vi heller å videreutvikle den modellen vi har i dag, med samarbeidet med Agderrådet, sa Robert Nordli, som ble valgt til ny leder av Aps lokallag i Arendal, i følge Agderposten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. februar 2009 | Skriv ut siden