Høyre-lederen er også bekymret for nominasjonsprosessen i ett eventuelt sammenslått Agder hvor Vest-Agder går inn med flere innbyggere enn Aust-Agder. -Derfor vil vi alle saker der det oppstår uenighet, ha et flertall fra det distriktet som Vest-Agder er i dag. Det vil gjelde i ett og alt, fra nominasjonsprosessene til budsjettfordelingen som vil skje i en fylkeskommune. Vi risikerer også at det til tider ikke kommer en eneste representant fra nåværende Aust-Agder på Stortinget. Det distriktet som har tyngden av folket bak seg, vil alltid vinne fram på sikt, uttaler han til Arendals Tidende.

Sørensen foretar også et tankeeksperiment om konsesjonskraftmidlene som fylkeskommunene har. -I dag fordeles disse kraftmillionene mellom fylkene. Så kan vi tenke oss den situasjonen at vi får et fylkesting naturlig sammensatt av representanter fra det befolkningstyngste området, Vest-Agder og da særlig Kristiansands-området som har sterkest vekst. I tankeeksperimentet kan vi da videreføre saken dit hen at sterke vekstregioner alltid vil ha både behov for kapital og gode argumenter for å kanalisere millioner til ”sine” prosjekter som den pågående kulturhussatsingen i Kristiansand. I slike situasjoner er det ikke så veldig vanskelig å tenke seg hvor de kraftmillionene som Aust-Agder i dag mottar til blant annet infrastrukturbygging og tiltak i eget fylke, vil havne, sier Arendals Høyre-leder til lokalavisen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. februar 2009 | Skriv ut siden