I følge nettsidene til Aust-Agder Fremskrittsparti var fylkessammenslåing et hett tema på partiets fylkesårsmøte i Froland i helgen. Mot tre stemmer ble det vedtatt et forslag som oversendes til fylkestingsgruppen som et råd i forbindelse med debatten fylkestingene skal ha i april om en eventuell oppstart av en ny prosess frem mot sammenslåing. Forslaget som ble vedtatt var at Aust-Agder FRPs årsmøte går imot sammenslåing av Aust-Agder og Vest Agder fylker. Årsmøtet ønsker samarbeid, men ikke sammenslåing.

-Jeg er totalt i mot det. De vil sluke oss, sa stortingskandidat Ingebjørg Godskesen fra talerstolen i følge NRK-Sørlandet. Debatten var preget av at en sammenslåing bare vil være en fordel for Vest-Agder. - Jeg ser ingen fordeler med en sammenslåing, bare ulemper, sa stortingsrepresentant for Aust-Agder FrP, Torbjørn Andersen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. februar 2009 | Skriv ut siden