Fredningen av Emmaus er én av 12 fredninger Riksantikvaren arbeider med i kulturminneåret. Tema for kulturminneåret er "dagliglivets kulturminner", og Riksantikvaren ønsker å markere dette gjennom å frede et utvalg av kulturminner som særlig representerer fellesskapets opplevelser og verdier.
Bedehuset Emmaus fra 1888, er det eldste av de tre bedehusene på Gyland gård. Bygningen regnes som et av de best bevarte og mest opprinnelige bedehusene i Vest-Agder. Det er lite endret både innvendig og utvendig og fremstår som svært autentisk. Emmaus er dessuten unikt som del av et særpreget kulturmiljø, som på en sjelden talende måte illustrerer kristenlivets historie i den delen av landet der vekkelsesbevegelsen hadde størst gjennomslagskraft.

av Stylegar, Frans Arne, publisert 23. februar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer