Fredningen av Emmaus er én av 12 fredninger Riksantikvaren arbeider med i kulturminneåret. Tema for kulturminneåret er "dagliglivets kulturminner", og Riksantikvaren ønsker å markere dette gjennom å frede et utvalg av kulturminner som særlig representerer fellesskapets opplevelser og verdier.
Bedehuset Emmaus fra 1888, er det eldste av de tre bedehusene på Gyland gård. Bygningen regnes som et av de best bevarte og mest opprinnelige bedehusene i Vest-Agder. Det er lite endret både innvendig og utvendig og fremstår som svært autentisk. Emmaus er dessuten unikt som del av et særpreget kulturmiljø, som på en sjelden talende måte illustrerer kristenlivets historie i den delen av landet der vekkelsesbevegelsen hadde størst gjennomslagskraft.

av Stylegar, Frans Arne, publisert 23. februar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer