Selv om det arbeides systematisk med likestilling på Agder kommer vi dårlig ut etter at Likestillings- og diskrimineringsombudet har kontrollert 64 kommuners redegjørelser om likestilling for 2007. Flekkefjord kommune er for andre år på rad meldt til likestillings- og diskrimineringsnemnda fordi de for andre år på rad har slurvet med redegjørelsen for hvordan det står til med likestilling.Hvis de ikke skjerper seg, kan det ende med tvangsmulkt, melder NTB.

I tillegg er Sirdal kommune en av  tre kommune som bare har mannlige ledere., det skriver kommunal-rapport.no.

Undersøkelsen viser også at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i kommunene økte med 0,6 prosent, stikk i strid med alle målsettinger.

Kvinner tjener i gjennomsnitt 8,6 prosent mindre enn menn. I arbeidslivet som helhet er forskjellen 16 prosent.

Undersøkelsen viser at kommuner som har et bevisst forhold til likelønn, klarer å rette opp skjevheter, skriver Likestillings- og diskrimineringsombudet i sin rapport.

Og kanskje står det bedre til  enn vi får vite av denne undersøkelsen alene. Grimstad ga sine kvinnelige ledere 19.000 kroner mer i lønnsøkning enn de mannlige ledernelederne i 2007 for å minske forskjellene.
Det er andre gang at en slik undersøkelse gjennomføres.

av admin, publisert 4. februar 2009 | Skriv ut siden