-Netto driftsutgifter per pasient under tilsyn for 2008 viser en nedgang på rundt ni prosent fra 2007 til 2008, opplyser fylkestannlege Per Kvinlaug. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder er tilsynelatende drevet mer kostnadseffektivt, og har ferdigbehandlet over 11 prosent flere pasienter i 2008 sammenlignet med 2007. -Selv om man har flere ferdigbehandlete pasienter i 2008, betyr ikke det at produktiviteten har økt. Bemanningen har vært bedre enn foregående år og man har vektlagt behandling av de prioriterte gruppene fremfor betalende pasienter. Mye av tannhelsepersonalet er også nyutdannete og trenger en viss trening før produktiviteten er stabil, sier Kvinlaug.

Antall personer under tilsyn i tannhelsetjenesten i 2008 utgjør 30 prosent av innbyggerne i Vest-Agder. Dekningsgraden i forhold til tidligere år er vesentlig forbedret. Den prosentvise veksten forTannhelsekostnader - illustrasjonsmotiv ferdigbehandlete pasienter på 11,6 prosent tilsvarer 3000 pasienter. Dette skyldes i hovedsak at bemanningen er bedre, og at totalt ikke møtt tid er redusert til 4,6 prosent.

Tilbudet til personer med rusproblemer er forbedret.

-For å drive tjenesten mest mulig produktivt ønsker tannhelsetjenesten å ansette flere tannpleiere. I Lister regionen er det imidlertid svært vanskelig å få søkere til to tannpleierstillinger. De har stått ubesatte i 2008. Arbeidet med å rekruttere og beholde tannhelsepersonell må derfor videreføres i 2009, sier Kvinlaug.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. februar 2009 | Skriv ut siden