Søknader om valfritt skriftleg sidemål vil ikkje bli godkjende

Sp-leder og samferdselsminister Liv-Signe Navarsete anklages for mistillit mot fylkeskommunene, og for å lure seg unna regningen for å vedlikeholde riksveiene, skriver Kommunal Rapport. Bakgrunnen er at regionreformen gir fylkeskommunene ansvaret for 80 prosent av riksveiene, med unntak for stamveier. Fylkeskommunene har hele tiden krevd at staten må ta ansvar for det store vedlikeholdsetterslepet på veiene, og at de må få tilført kompetanse. Nå kommer samferdselsministeren med innspill som ikke innfrir dette og det skaper reaksjoner.

Fylkeskommunene har i de siste ukene avsendt høringssvar til forslag til en ny lov om selve gjennomføring av reformen og forslag til endringer i vei- og veitrafikkloven. Forslagene provoserer både KS og fylkeskommunene. Samferdselsdepartementet og regjeringen anklages for å ville Veislitasjeoverlate dårlige riksveier til fylkene uten å betale for vedlikehold, og samtidig ha rett til å pålegge fylkene enda strengere krav til drift og vedlikehold seinere. Fylkesutvalget i Vest-Agder brukte ord som både ”uakseptabelt” og ”mistillit fra staten mot fylkeskommunene” i sitt høringssvar

Navarsete foreslår å sette til side veilovens paragraf 7, som krever at veier er i god stand når de overføres fra ett forvaltningsnivå til et annet. Regjeringen nekter å påta seg ansvaret for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet beregnet til 10 milliarder kroner på riksveiene fylkeskommunene skal overta.

KS krever, i følge Kommunal Rapport, full økonomisk kompensasjon for fylkeskommunenes nye ansvar på samferdselsområdet, slik Stortinget har forutsatt i behandlingen av forvaltningsreformen. Løsningen er en forpliktende tiltaks- og opptrappingsplan for å vedlikeholde veiene. Rammetilskuddet til fylkeskommunene må økes, og det må etableres et infrastrukturfond.

av admin, publisert 18. februar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer