Da fylkesutvalget i går drøftet høringsnotatet fastslo utvalget at folkehelse er et viktig tema i det regionale utviklingsarbeidet. Det må inngå som en del av fylkeskommunens ordinære virksomhet gjennom en egen lov om fylkeskommunenes oppgaver i folkehelsearbeidet. Fylkesutvalget mener at fylkesmannens oppgaver i folkehelsearbeidet må overføres til fylkeskommunene. Fylkeskommunene må også lede de regionale folkehelsepartnerskapene. I tillegg gjør fylkesutvalget det klart at staten må overføre betydelige økonomiske ressurser til fylkeskommunene som gjør dem i stand til å drive et effektivt folkehelsearbeid.

av admin, publisert 11. februar 2009 | Skriv ut siden