I flere elver og innsjøer er krypsiv blitt en stor utfordring. Krypsiv hindrer blant annet ferdsel med båt, fiske og bading. Fylkesordfører Thore Westermoen har sammen med ordførerne Helge Sandåker i Marnardal og Torhild Brandsdal i Vennesla vært hos Miljøverndepartementet for å legge frem problemet. Sandåker, som også er fylkestingsrepresentant for AP opplever at det er kunnskapsmangel hos sentrale myndigheter omkring omfanget og problemene med krypsiv på Sørlandet.

Nå er det tatt politisk initiativ overfor departementet. En ber miljøvernminister Erik Solheim om å bidra med henimot 21 millioner kroner over fem år knyttet til utfordringen. Pengene skal benyttes til å få i gang forskningsarbeid for å overvinne problemet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. februar 2009 | Skriv ut siden