I dag presenteres Global Future prosjektet for Likestillings- og diskrimineringsombudet. 35 deltakere fra 21 land har deltatt i programmet, og er blitt synliggjort i Agder. Global Future deltakerne har høyskole- og universitetsutdanning, og har gjennom programmet kvalifisert seg til lederstillinger og fremtidige styreverv som vil gi vekst og langsiktig verdiskaping i landsdelen. Ni deltakere har nå ledende stillinger. Det er 14 lokale partnere i prosjektet, der Vest-Agder fylkeskommune er en viktig partner. Prosjektledelsen ligger i NHO Agder.

Våren 2007 startet prosjektet Global Future opp. De to viktigste grunnene for å starte Global Future, har vært å skaffe kvalifisert arbeidskraft og bidra til at IA avtalens mål om integrering oppfylles. Et større mangfold i ledende stillinger vil bidra til nyskaping og utvikling, og landsdelen vil fremstå som mer ekspansiv og fremtidsrettet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden