Vest-Agder fylkeskommune starter skoleåret 2009-2010 et forsøk med søkbare grunnkompetanseløp. Dette er et tilbud for ungdom som sliter så mye med teorifagene at det er fare for at de ikke gjennomfører videregående opplæring. Tilbudet vil fokusere på programfagene og grunnleggende ferdigheter, og det vil være stor grad av praktisk tilnærming. Hensikten er å lage et synlig, standardisert og praktisk alternativ for dem som ikke sikter mot fag-/svennebrev i første omgang.


Fellesfagene vil ha reduserte mål og skal yrkesrettes. Elevene vil som hovedregel få ordinær vurdering i alle programfagene, men ikke i fellesfagene. De oppnår grunnkompetanse, eller kompetanse på lavere nivå enn fag-/svennebrev.
Siden grunnkompetanse er et yrkesfaglig løp, er hovedmodellen to år i skole og tegning av opplæringskontrakt som lærekandidat de to siste årene. Lærekandidater har stort sett de samme rettighetene og pliktene som lærlinger, men går ikke opp til fag-/svenneprøven. De vil i stedet blir vurdert gjennom en kompetanseprøve og får et kompetansebevis som dokumentasjon på opplæringen. 
Lærekandidater oppnår ikke fag-/svennebrev, og det vil derfor være jobber på assistent- og hjelpearbeidernivå som er mest aktuelle. Det vil likevel være mulig å bygge på til fag-/svennebrev gjennom praksiskandidatordningen, eller ved å få opplæring i fellesfagene på et seinere tidspunkt. Fylkeskommunen gir om nødvendig utvidet opplæringsrett for å sikre dette.
Følgende videregående skoler deltar i forsøket:
Kvadraturen skolesenter: Teknikk og industriell produksjon
Tangen vgs: Bygg- og anleggsteknikk
Mandal vgs: Teknikk og industriell produksjon/Service og samferdsel (kombinert gruppe)
Grunnkompetanseløpet er søkbart, og det finnes egne søkerkoder i VIGO som skal benyttes. I tillegg skal alle søkerne fylle ut et vedleggsskjema. Rådgiverne ved ungdomsskolene hjelper til med å fylle ut dette skjemaet og vil kunne svare på spørsmål.  Målgruppa vil være elever med og uten rett til spesialundervisning, og det stilles ikke krav om sakkyndig vurdering fra PPT. Alle søkerne vil bli vurdert individuelt i forbindelse med inntaket. 
Jan Helge Skaar - Dette er et konkret tilbud for elever som sliter teoretisk, sier Jan Helge Skaar, rådgiver ved Grim skole. Skaar tror at tilbudet på lengre sikt vil bidra til at antallet som slutter i videregående skole går ned. Han framhever også at det er et godt tilpasset opplegg for ungdom som ikke sikter mot et fag- eller svennebrev i første omgang.
Mer informasjon finner du under "Elevinntak". Klikk her!

av admin, publisert 18. februar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer