Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år undersøkelser om tobakksbruk. I undersøkelsen fra 2008 oppga 21 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år at de røykte daglig, mot 22 prosent i 2007. I tillegg røykte om lag ni prosent av og til i 2008, også det et prosentpoeng mindre enn året før. 2008 røykte rundt 15 prosent av unge i alderen 16-24 år daglig. I tillegg var det rundt 13 prosent som sa at de røykte av og til. I 2007 var det 16 prosent som røykte daglig i aldersgruppen og fra 2005 til 2008 har nedgangen vært fra 24 til 15 prosent.

Langt færre unge begynner å røyke nå enn på 1970-tallet. Den store reduksjonen man så frem til slutten av 1980-tallet, uteble i en del år, samtidig som andelen som røyker av og til økte betydelig på 1990-tallet. Imidlertid ser det ut til at utviklingen igjen peker i positiv retning, og den totale andelen unge som røyker, er tydelig på vei nedover.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. februar 2009 | Skriv ut siden