-Det vil være viktig å bygge videre på det nettverket som er i og rundt Jernbaneforum Sør og forsterke det ytterligere. Fremover er det både viktig og nødvendig å vinne styrke i opinionen for forumets saker, sier Reidar Braathen. Han er ansatt som prosjektleder i Jernbaneforum Sør. –Det var enstemmig oppslutning i innstillingsutvalget om at Braathen var den beste kandidaten. Jeg er veldig glad for at han nå er ansatt. Med ham får Jernbaneforum Sør en meget god forsterkning for å vinne frem i arbeidet med å få økt trykk og tempo på jernbaneutbyggingen i regionen, sier forumets leder Oddvar Skaiaa.

Braathen skal drive koordinerende virksomhet innen forumet i nært samarbeid med de fem fylkeskommunene i forumet: Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Han skal drive kontaktskapende arbeid overfor potensielle samarbeidspartnere. Videre skal han organisere lobbyvirksomhet overfor sentrale politikere i samarbeid med den politiske ledelsen i Jernbaneforum Sør. I tillegg skal han lede utredningsprosesser og være forumets sekretær.

Reidar Braathen er fra Saltrød i Arendal. Hans nøkkelkompetanse er knyttet til forretningsutvikling,Jernbaneforum Sør logo strategisk kundearbeid, internasjonalisering, ledelse og Human Relations. Han har arbeidet med komplekse utviklingsprosjekter i Norge og internasjonalt i flere år i Russland, Kyrgyzstan, Botswana, Ghana og Kina. Han har utdanning i blant annet økonomi, psykologi, offentlig administrasjon og organisasjon, offentlig rett og ledelse.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2009 | Skriv ut siden