Listerrådets fagkomite for kommunikasjon og transport hadde i forrige uke besøk av Oddvar Skaiaa, som er både Agderrådets leder og leder av Jernbaneforum Sør. Han var invitert for å fortelle om jernbanesatsing i Agder. På møtet inviterte han ordførere i Lister til å bli med på tur til Oslo i april, for å kjempe for Sørlandsbanen når Nasjonal Transportplan skal legges frem. -Vi har et felles mål om bedre jernbane på Sørlandet. Vi bør ta en togtur sammen til Oslo i april, stille opp med plakater med navn på kommunene og fortelle hva vi mener, oppfordret Skaiaa i følge avisen Agder.

Skaiaa mener at NSB mister kunder fordi det går for få tog på Sørlandsbanen. NSB sier at de ikke har flere tog å sette inn, men så populært som toget har blitt kan de ikke risikere å miste passasjerer tilbake til bil. Vi arbeider for å få ekstra tog allerede til neste år, opplyste Skaiaa.
-Listerrådet bør være med å forlange et bedre togtilbud. Befolkningsmessig knytter Vestfold- og Sørlandsbanen tross alt sammen halve landets befolkning. Vi trenger en sammenkobling av disse banene med ny bane ved Skorstøl i Porsgrunn. Med en modernisert bane på resten av strekningen Oslo-Stavanger vil kjøretiden kunne bli på fem timer, påpekte han.
Skaiaa var også opptatt av godstrafikken og hevdet at ved å modernisere godstrafikken kan en million tonn gods flyttes over fra bil til tog, det blir mange lastebiler bort fra veiene. -Slike dobbeltspor som nå bygges mellom Sandnes og Stavanger må vi på litt lengre sikt få langs hele Sørlandsbanen. Men jeg synes det er altfor lenge å vente til 2025, sa Skaiaa i følge lokalavisen Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2009 | Skriv ut siden