KS har i et brev til kommuner og fylkeskommuner oppfordret til å bruke de øremerkede midlene fra tiltakspakken til inneklima-, miljø- og energitiltak. KS henviser til styrkingen av Enovas energifond og anbefaler at medlemmene prioriterer prosjekter som kan utløse tilleggsstøtte fra Enova. Fra 1. august i år stilles det nye krav til energibruk og universell utforming i bygg. Dette bør det tas hensyn til også i prosjekter som startes opp før forskriften trer i kraft. Investering i energieffektivisering og klimavennlige løsninger vil bidra til at kommunene og fylkeskommunene oppnår reduserte driftskostnader på sikt.

I rundskrivet fra KRD om tiltakspakken fremgår det at det øremerkede tilskuddet på 4 milliarder kroner skal brukes til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg, anlegg og veier. Ut over alminnelige vedlikeholdstiltak, kan tilskuddet nyttes til inneklima-, miljø- og energitiltak og til universell utforming.

Enova vil kunne bidra med ytterligere tilskudd ved prioritering av klimavennlige løsninger, skriver KS på sin nettside.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. februar 2009 | Skriv ut siden