Etter flere år med sterk aktivetetsvekst og rekortdhøy sysselsetting, merkes nå effektene av interanasjonal konjunkturnedgang og uro i finansmarkedene på Agder. Eksportverdien fra Agderindustrien ble redusert med 22 prosent i 2008, aktivitetsnivået er redusert i flere næringer og arbeidsledigheten har steget merkbart de siste månedene.  Det er særlig innenfor industri, bygg og anlegg og varehandel at effektene merkes sterkest.

Konjunkturbarometeret for Agder er utarbeidet av Asplan analyse og er et samarbeid mellom flere aktører; Sparebank 1 SR-Bank, NAV Vest-Agder, NAV Aust-Agder, NHO Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, LO Vest-Agder, LO Aust-Agder og Innovasjon Norge Agder.

av Hemsett, Siv, publisert 11. februar 2009 | Skriv ut siden