Mandag 12. september er det valgdag for nye kommunestyrer og fylkesting. Til fylkestingsvalget i Vest-Agder er det kommet inn lister fra tretten partier som stiller kandidater til valget. I fylkesvalgstyrets møte 10. mai ble samtlige listeforslag enstemmig godkjent som offisielle valglister ved fylkestingsvalget. Nedenfor gis det en oversikt over hvilke partier som stiller til valget og hvilke kandidater som er satt opp på de enkelte partienes lister.

-Det var stor debatt rundt spørsmålet om å åpne for at private revisorer kan revidere kommuner og fylkeskommuner. Jeg vil gi denne rapporten rett videre til arbeidsgruppen som skal foreslå tiltak for å styrke egenkontrollen i fylker og fylkeskommuner. Jeg er sikker på at arbeidsgruppen vil ha god nytte av rapporten i sitt arbeid. En vel fungerende egenkontroll er viktig for å sikre at innbyggerne har tillit til kommuner og fylkeskommuner, men også for å sikre rett og effektiv bruk av ressursene, sier Kleppa i en pressemelding. . Revisjonsrapportoverrekking til statsråd Kleppa
Kommual- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa fikk onsdag 25. februar overlevert rapporten av Helge Dønnum i PricewaterhouseCoopers. (Foto: Roger Holmsen, KRD)

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. februar 2009 | Skriv ut siden