Hele 94 prosent av lærlingene sier de er godt eller svært godt motiverte for å lære på arbeidsplassen. Lysten til å fullføre lærertiden er også stor. Ni av ti lærlinger sier de har lyst til å fullføre. Det som lærlingene opplever som viktigst for egen læring er praktisk arbeid. I tillegg anses det som viktig å få vurdert arbeidet som utføres og få veiledning fra instruktører og kolleger.

-I Vest-Agder har vi et stort antall lærlinger. Vi har i flere år ligget på landstoppen når det gjelder antall lærlinger i forhold til folketallet. For oss i fylkeskommunen er det viktig å få kartlagt kvaliteten på opplæringen. Undersøkelsen som nå foreligger er et ledd i dette. Selv om resultatene er svært gode på mange områder er det også avdekket forbedringspunktet. Disse varierer fra bransje til bransje. I tiden som kommer skal vi besøke de enkelte opplæringskontorene i fylket for å drøfte resultatene og avklare forbedringsområder, sier Tove Karlsrud.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. februar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer