Hele 94 prosent av lærlingene sier de er godt eller svært godt motiverte for å lære på arbeidsplassen. Lysten til å fullføre lærertiden er også stor. Ni av ti lærlinger sier de har lyst til å fullføre. Det som lærlingene opplever som viktigst for egen læring er praktisk arbeid. I tillegg anses det som viktig å få vurdert arbeidet som utføres og få veiledning fra instruktører og kolleger.

-I Vest-Agder har vi et stort antall lærlinger. Vi har i flere år ligget på landstoppen når det gjelder antall lærlinger i forhold til folketallet. For oss i fylkeskommunen er det viktig å få kartlagt kvaliteten på opplæringen. Undersøkelsen som nå foreligger er et ledd i dette. Selv om resultatene er svært gode på mange områder er det også avdekket forbedringspunktet. Disse varierer fra bransje til bransje. I tiden som kommer skal vi besøke de enkelte opplæringskontorene i fylket for å drøfte resultatene og avklare forbedringsområder, sier Tove Karlsrud.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. februar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer