Etter flere år med høy trafikkvekst på norske veier er veksten i ferd med å flate ut, bortsett fra i Vest-Agder. I løpet av 2008 økte trafikken på landsplan med 1,3 prosent sammenliknet med 2007. Tilsvarende utvikling fra 2006 til 2007 var en økning på 3,1 prosent. Veksten i første halvår 2008 var på om lag 2,7 prosent, mens det i siste halvår var tilnærmet nullvekst. Vest-Agder er imidlertid fylket med landets høyeste vekst i fjor på 3,1 prosent. Vegtrafikkindeksen er beregnet ut fra Statens vegvesens om lag 300 maskinelle tellepunkt over hele Norge. Trafikken blir registrert kontinuerlig hver time hele året.

av admin, publisert 27. februar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer