Etter flere år med høy trafikkvekst på norske veier er veksten i ferd med å flate ut, bortsett fra i Vest-Agder. I løpet av 2008 økte trafikken på landsplan med 1,3 prosent sammenliknet med 2007. Tilsvarende utvikling fra 2006 til 2007 var en økning på 3,1 prosent. Veksten i første halvår 2008 var på om lag 2,7 prosent, mens det i siste halvår var tilnærmet nullvekst. Vest-Agder er imidlertid fylket med landets høyeste vekst i fjor på 3,1 prosent. Vegtrafikkindeksen er beregnet ut fra Statens vegvesens om lag 300 maskinelle tellepunkt over hele Norge. Trafikken blir registrert kontinuerlig hver time hele året.

av admin, publisert 27. februar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer