-Selv om det ikke er direkte hjemmel for å gi lekser i loven, er det ikke tvil om at lekser er en del av skolens ordinære aktivitet. Opplæringsloven og privatskoleloven regulerer ikke alt i opplæringen i detalj, og mye av det som er en selvfølgelig del av skolehverdagen, er ikke nedfelt i regelverket, sier Hege Nilssen, fungerende direktør i Utdanningsdirektoratet. Hun sier at det er skolene selv som avgjør om de vil pålegge elevene lekser, og at et flertall av skolene har valgt dette. Skolen kan imidlertid velge å organisere opplæringen uten å gi elevene hjemmearbeid.

Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde hos Fylkesmannen i Hordaland derimot mener elever med loven i hånd kan nekte å gjøre lekser. -Det finnes ikke hjemmel for å gi hjemmelekser i et eneste formelt styringsdokument, i loven eller forskriftene, uttaler Lunde til Bergens Tidende torsdag. Hun mener skolene overlater for stor del av læringsarbeidet til elever og foreldre, og mener det i praksis betyr at elever og foreldre med loven på sin side ganske enkelt kan nekte å gjøre hjemmelekser. -Læringsarbeidet skal foregå på skolen. Elevene skal ha fri når de går hjem, sier hun, i følge Kommunal Rapport.

Hege Nilsen er ikke enig. -Lekser kan også ha en viktig funksjon i samarbeidet mellom skole og hjem. Dette vil gi foreldrene en mulighet til å ta del i elevens opplæring. Foreldre har ansvar for at barna gjør lekser, men skolen kan ikke forutsette at det gis faglig hjelp hjemme, sier hun.

-Elevene har en plikt til å delta aktivt i opplæringen i følge opplæringsloven. Bruken av lekser må kobles til opplæringen og gjennomføringen av denne, og kan således ha en viktig funksjon i elevens læringsarbeid. Målene for elevenes opplæring er angitt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Her er det formulert kompetansemål, og elevens kompetanse blir vurdert ut fra graden av måloppnåelse, skriver Utdanningsdirektoratet på sin nettside.

Rundt halvparten av norske skoler velger å gi elever leksehjelp. Leksehjelpen er i hovedsak organisert av den enkelte skole. Mange leksehjelptilbud er knyttet til skolefritidsordning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. februar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer