Marnardals ordfører Helge Sandåker, som i tillegg er både fylkestingsrepresentant og en av AP’s representanter i fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø, vil ha bedre veier i kommunen. Til Lindesnes Avis sier han at kommunene er bedt om å komme med innspill og prioriteringer på hvilke veier de ønsker prioritert i forbindelse med at fylkesveiplanen skal revideres. I Marnardal kommune er 29 prosent av fylkesveinettet asfaltert mot 65 prosent på fylkesbasis. -Dette er forhold som er vanskelige å akseptere for kommunen. Flere veistrekninger kan asfalteres med bare en mindre oppgradering i forkant, sier Sandåker.

Kommunens formannskap besluttet i forrige uke hvilke veistrekninger det ønskes utbedringsarbeider på. Disse omfatter fylkesvei 405 ved Røyren, fylkesvei 752 fra kryss ved riksvei 455 til Bjerland og fylkesvei 405 fra toppen av Songåna bro til og med Glomsåveien. Asfaltering ønskes for deler av fylkesveiene 321, 305 og 302.

-Fylkeskommunen har fordelt krisepakken med 24 millioner på bygg og 4 millioner til vei. Jeg mener det må gjøres endringer der. Fylkeskommunale bygg ligger stort sett i større byer, og dermed brukes det mindre penger på små kommuner. Det er viktig å spille inn klare signaler til fylkeskommunen, sier Sandåker til Lindesnes Avis.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2009 | Skriv ut siden