Prosjektleder Kjell O. Johannesen i NODE - nettverket for offshoreindustrien på Sørlandet – opplyste for fylkestingene på Agder i dag at NODE senere denne uken søker status som Norwegian Centre of Expertice. Søknadene vil omfatte områdene: Advanced drilling solutions. Offshore loading, mooring&anchoring solutions. Heave compensated cranes. Han oppfordret representantene i de ulike partiene til å bearbeide de sentrale organene som avgjør hvem som skal tildeles statusen for å tale NODEs sak.

Norwegian Centres of Expertice er et nasjonalt program for de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. Det forutsettes et langsiktig og forpliktende samarbeid om innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser i klyngen. Programmet er en spissatsing med høye inntakskriterier. Kun et begrenset antall klynger vil bli tatt opp i programmet.

Johannesen la i en presentasjon av NODE-klyngen vekt på betydningen av det tette, nære og konstruktive samarbeidet med offentlig sektor. -Dette har vært avgjørende for etableringen av NODE – for den gode utviklingen og for å møte muligheter og utfordringer fremover. De to fylkeskommunene har vært svært positive samarbeidspartnere, sa han.NODE logo

Han informerte også om at bedriftene i klyngen nå er i gang med et nytt stort og nyskapende prosjekt. Målet er at bedriftene og Universitetet i Agder sammen skal utvikle Sørlandet til å bli et verdensledende senter innen fagområdet mekatronikk. Dette kan være at meget stor betydning for ytterlige næringsutvikling i regionen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. februar 2009 | Skriv ut siden