Prosjektet har i stor grad lagt vekt på holdningsskapende arbeid gjennom synlig prosjektledelse.

Terje Damman - minibilde
Terje Damman (H)blir fylkeskommunens styrerepresentant i Magma Geopark as
Selve fundamentet for prosjektet er informasjon og bevisstgjøring. Dette har blant annet bestått av deltakelse på lokale arrangementer, nettverksbygging, kursaktivitet og bevisst markedsføring av prosjektet gjennom media.

Et viktig arbeid er gjort med å skape nettverk hvor frivillige fra hver kommune deltar i støttegrupper. Disse personene hjelper prosjektleder i forbindelse med ulike tiltak og arrangementer.

Hovedmålgruppen har vært voksne, med særlig fokus på å bevisstgjøre foreldre som gode rollemodeller. Prosjektet har også til en viss grad hatt en ungdomsprofil gjennom arrangementer, klubbesøk, samarbeid med politi og samarbeid med skolene i de tre kommunene.

Den siste tiden har det oppstått store utfordringer i forhold til ungdommers kjøreatferd i kommunene. Dette har også fått stor oppmerksomhet i media. Prosjektet har derfor engasjert seg i forhold til å finne tiltak mot dette.

Prosjektet har vært finansiert gjennom en deling mellom de tre kommunene, Vest-Agder fylkeskommune og Statens Vegvesen. For Vest-Agder fylkeskommune vil en videreføring av prosjektet medføre en årlig kostnad på 200.000 kroner i perioden 2009 – 2011.

av admin, publisert 5. februar 2009 | Skriv ut siden